Pieter Edelman
3 September 2008

Met een pakket onder de naam Wind River Test Management betreedt Wind River de markt voor geautomatiseerd softwaretesten. Test Management, dat naar verwachting dit kwartaal op de markt komt, is een schaalbaar, gedistribueerd testraamwerk dat de teams voor softwareontwikkeling en kwaliteitscontrole samen laat werken met dezelfde workflow. De software maakt het mogelijk om tests te plannen en uit te voeren en de daaruit voorkomende problemen op te lossen. Ontwikkelaars kunnen bij de gedetailleerde logs en de gegenereerde data van het testteam.

Test Management biedt de mogelijkheid om zowel handmatige als automatische testcases aan te maken en tests toe te kennen aan een persoon. Een diagnostische interface moet het makkelijker maken om fouten op te lossen. De toolset kan automatisch gegenereerde code coverage en prestatieanalyses uitvoeren, zonder speciale test-builds of -harnassen. Verder kan het projectteam gezamenlijke message boards gebruiken en softwarebuilds beheren. Test Management integreert met Wind Rivers Workbench-ontwikkelomgeving en ondersteunt targets draaiend onder Linux en VXWorks.