Pieter Edelman
31 August 2010

Wind River heeft zijn veiligheidskritieke platforms VXWorks DO-178B en IEC 61508 samengevoegd tot een enkel product onder de noemer Wind River VXWorks Cert Platform. Met VXWorks Cert positioneert Wind River een standaard aanpasbaar veiligheidskritiek realtime platform voor verschillende marktsegmenten, waaronder lucht- en ruimtevaart, industriële automtisering, transport, medische systemen en energie.

VXWorks Cert ondersteunt C++ en realtime processes (RTP), wat het porten van bestaande producten naar het platform moet vereenvoudigen. Onderdeel van het pakket is de Workbench-ontwerpomgeving. Daarnaast levert Wind River alle certificeringsgegevens mee voor RTCA DO-178B en IEC 61508. Deze worden geleverd op een verzegelde dvd.

Het nieuwe platform is per direct beschikbaar. De oude DO-178B- en IEC 61508- worden niet meer als los product aangeboden.