Paul van Gerven
10 November 2011

Yokogawa heeft een gedistribueerde temperatuursensor geïntroduceerd. De DTSX200 is bedoeld voor het monitoren van temperatuur en flow in boorputten van de conventionele en onconventionele olie- en gasindustrie, alsook voor LNG- en raffinagetanks en -pijpleidingen, lekdetectie, branddetectie en andere temperatuurmonitoringapplicaties. De nieuwe sensor kan in omgevingen met extreme temperaturen (-40 tot 65 graden Celsius), zoals de woestijn en arctische locaties, worden ingezet voor onshore- en offshoretoepassingen. Met een energieverbruik van zestien watt of minder kan het product bij het ontbreken van een externe voeding ook draaien op een zonnepaneel of accu.