Paul van Gerven
26 March 2014

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een milieuvriendelijk extractieproces ontwikkeld om zeldzame aardmetalen van overgangsmetalen te scheiden. Met de procedure zou een groter deel van deze technologisch relevante metalen kunnen worden gerecycled. Daar is behoefte aan, omdat het aanbod onder druk staat nu de belangrijkste producent China beperkingen oplegt aan de export.

De extractie steunt op het vermogen van een op fosfor gebaseerde ionische vloeistof, die selectief lanthaan en samarium uit een waterige oplossing van ionen (zoals kobalt en nikkel) kan opnemen. De zeldzame aardmetalen kunnen vervolgens 99,9 procent zuiver worden teruggewonnen en de ionische vloeistof kan worden hergebruikt.