7 December 2016

Zonne-energie is het goedkoopste en schoonste alternatief voor fossiele brandstoffen, stellen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Aan de duurzaamheid van zonnepanelen wordt weleens getwijfeld, vanwege de energie die nodig is voor hun productie en het minimalistische milieubeleid in sommige landen waar dat gebeurt. Uit de Utrechtse studie blijkt echter dat zonnecellen die ‘investeringen’ ruimschoots goed maken tijdens hun leven. De onderzoekers verwachten dat de milieuopbrengst nog verder zal groeien dankzij innovaties, zoals vermindering van zaagverliezen en verhoging van het rendement.