Paul van Gerven
12 November 2013

Nanobuiszonnecellen die tijdens hun werk naar pop- of rockmuziek mogen luisteren, doen het een stuk beter. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Queen Mary University of London en Imperial College London in een artikel in Advanced Materials.

De observatie gaat in ieder geval op voor zonnecellen op basis van zinkoxide nanobuisjes gecoat met een fotoactief polymeer. Een geluidsniveau van 75 decibel – vergelijkbaar met een printer in werking – blijkt voldoende om het rendement tot veertig procent te verbeteren. Pop- en rockmuziek werken beter dan klassieke. Vergelijking met simpele tonen leert waarom: hogere tonen hebben meer effect, en pop en rock bevatten meer hogere tonen dan klassiek.

De onderzoekers kwamen op het idee om geluid te gebruiken toen zij erachter waren gekomen dat druk en spanning op de zonnecel een rendementsverbetering teweegbracht. In eerste instantie hadden ze geen hoge verwachtingen van het effect van geluid, omdat ze ervan uitgingen dat de drukfluctuaties elkaar zouden uitdoven.

De vondst zal er niet toe leiden dat dit type zonnecellen in de toekomst met luidsprekers wordt geleverd, maar heeft wel degelijk praktische toepassingen. Nogal wat apparaten genereren immers trillingen, waarvan zonnecellen zouden kunnen profiteren.