Paul van Gerven
16 January 2018

Vier projecten met in totaal 47 Zuid-Hollandse mkb-deelnemers hebben een miljoen euro subsidie ontvangen om nieuwe technologie en economische processen te ontwikkelen en te benutten. De ondersteuning betreft een nieuwe variant van de Innovatieprestatiecontracten (IPC’s). Bij deze van oorsprong landelijke regeling kunnen sinds kort ook lagere overheden aanhaken, waarbij ze het accent op regionale speerpunten mogen leggen. In geval van Zuid-Holland zijn dat onder meer glastuinbouw en sensortechnologie.

Aan de ontwikkeling van hightech kassen is de meeste subsidie toegekend: 420 duizend euro. De nadruk in dit project ligt op de behoeftes van buitenlandse glastuinbouwers, die met een ander klimaat en met andere eisen te maken hebben. Het Integrated Adapted Technology for Greenhouse Suppliers 2-consortium gaat daartoe zowel individuele componenten als totaalconcepten ontwikkelen.

Het Flowering Smart Systems-project heeft 156 duizend euro gekregen om in de kas te experimenteren met kunstmatige intelligentie en big data. Eén subgroep richt zich op machine learning voor gewasherkenning, de andere op de sensoriek en data-analyse. Het punt aan de horizon: een zelfsturende kas.

De resterende subsidie is verdeeld over het Innopool 2.0-initiatief om met smart industry-processen efficiënter met grondstoffen om te springen en het Dutch Windwheel-project om de eerste circulaire hotel- en kantoorruimtes te ontwikkelen.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

IPC_cheque
Staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat reikte de subsidies maandag 15 januari uit in The Green Village, een Delfts fieldlab voor duurzame innovaties.