Pieter Edelman
8 September 2016

Het zwangerschapsbewakingsysteem van het Eindhovense Nemo Healthcare wordt de komende tijd geëvalueerd voor thuis-omgevingen of verloskundigenpraktijken. Samen met het Máxima Medisch Centrum en twee verloskundigenpraktijken uit Eindhoven en Veldhoven is Nemo begonnen met een pilotproject hiervoor.

Tot nog toe wordt het systeem alleen in ziekenhuisomgevingen gebruikt. Het systeem zou echter een uitkomst kunnen bieden bij risicozwangerschappen waarvoor de aanstaande moeder regelmatig naar het ziekenhuis moeten komen. Bij het Nemo-systeem kan de gynaecoloog in het ziekenhuis realtime meekijken tijdens de meting.

Nemo_Healthcare_TeleCTG
Foto: Claudia Broekhoff Fotografisch

Nemo werd in 2010 opgericht als spin-off van de TUE. Het bedrijf gebruikt ‘elektrodenpleister’ voor op de buik die zaken als de activiteit van de baarmoederspier en de hartslag van het ongeboren kind kan bepalen. Dit laatste is bij sommige risicozwangerschappen belangrijk om regelmatig te bepalen.

Doel van het proefproject is uit te zoeken wat er allemaal bij komt kijken om de metingen thuis of bij de verloskundigenpraktijk uit te voeren. De apparatuur wordt derhalve in de pilot alleen bij vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap getest. Het is de bedoeling dat er op den duur meerdere verloskundigenpraktijken bij het onderzoek betrokken worden.

ASML special