Subscribe Login

Over onze actie ‘ASMI-, ASML-, of Natlab-boek bij lidmaatschap Bits&Chips’

Onze gedachte achter deze actie is: hoe kunnen we jou als gewaardeerde lezer binnenhalen als lid en daar maximale waarde voor teruggeven.
Bits&Chips is niet alleen een commercieel product, het is ook een ideaal. Met onafhankelijke informatie draagt dit vak- en opinieblad een steentje bij aan de gezondheid van de Belgische en Nederlandse hightech. Ik geef toe, het is een bescheiden steentje, maar nu we in het Engels verschijnen maken we onze industrie bovendien internationaal beter zichtbaar.

Met deze actie vragen we jouw steun, zodat we Bits&Chips kunnen blijven maken. Dus als je Bits&Chips waardeert, onze missie wilt steunen, dan is dit een mooie deal om dat ook te laten zien door een betaald lidmaatschap te nemen. Heb je de boeken over ASMI, ASML of het Natlab nog niet gelezen, dan is dit je ideale kans op veel leesplezier, welbestede tijd en lever je tegelijkertijd een bescheiden bijdrage aan een gemeenschappelijk ideaal.

Groet, René Raaijmakers,
uitgever Bits&Chips

In deze exceptionele tijd willen we je een exceptionele deal aanbieden.* Als je je gratis abonnement op Bits&Chips omzet in een lidmaatschap (€59 per jaar), dan ontvang een van deze boeken helemaal gratis:

Bits&Chips-leden krijgen ook:
€ 75 korting op toegang tot al onze events, zolang als het lidmaatschap actief is.

Woonachtig buiten Nederland of België? Neem dan contact met ons op via: info@techwatch.nl.

*Alleen voor nieuwe abonnees (die het afgelopen jaar geen lidmaatschap hebben gehad). Voor deze actie gelden de algemene voorwaarden van Bits&Chips.

About our promotion “ASMI, ASML, or Natlab book with membership Bits & Chips”

Our idea behind this action is: how can we get you as a valued reader as a member and give maximum value in return.
Bits&Chips is not only a commercial product, it is also an ideal one. With regard to information, this trade and opinion magazine contributes to the health of Belgian and Dutch high-tech. I admit, it is a modest stone, but now that we are published in English, we are also making our industry more visible internationally.

Through this promotion, we are asking you to help us continue making Bits&Chips. If you would like to back our mission of providing an independent voice in the coverage and strengthening of the Benelux high-tech ecosystem, then opting for a paid annual membership is a great way to show your support. Let us know that you value Bits&Chips.
If you have not yet read the books about ASMI, ASML or the Natlab, then this is your ideal chance for a lot of reading pleasure, well-spent time and you make a modest contribution to a common ideal.

Kind regards, René Raaijmakers,
publisher Bits&Chips

In this exceptional time we want to offer you an exceptional deal*. Convert your free Bits&Chips subscription into an annual subscription (€ 59) to Bits&Chips and receive a free copy of:

With this subscription you also get:
€ 75 discount on all our events, as long as your subscription is active.

Living outside the Netherlands or Belgium? Please contact us at: info@techwatch.nl.

* Only for new subscribers (who have not had a membership in the past year). The general terms and conditions of Bits & Chips apply to this promotion.