Bits&Chips

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- uitgever en redactie: de eigenaar van de website;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Uitgever en redactie betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

4. Uitgever en redactie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. 

5. Reacties van lezers vallen buiten de verantwoordelijkheid van uitgever en redactie. Uitgever en redactie aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van lezers.

6. Uitgever en redactie zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

9. De redactie behoudt zicht het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

 

Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites die onder de verantwoordelijkheid van Techwatch bv worden ontwikkeld en beheerd. Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met info@techwatch.nl.

Abonneer direct op onze nieuwsbrief

abonneren

Design patterns and emergent architecture

29 mei - 1 juni

Eindhoven

Design patterns and emergent architecture

29 mei - 1 juni

Eindhoven

Lateral thinking

11 juni - 12 juni

Eindhoven

Dutch System Architecting Conference

14 juni

's-Hertogenbosch