Bits&Chips

Privacy statement en cookiebeleid

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Techwatch bv. Op al zijn websites zijn dit privacy statement en cookiebeleid van toepassing.

Privacy statement

Techwatch vindt privacy belangrijk. We geven uw gegevens dan ook nooit aan andere organisaties, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor cookies. We zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, behalve als het gaat om cookies die nodig zijn voor de functionaliteit, zoals het onthouden van uw inloggegevens. 

In het kader van de dienstverlening worden persoonlijke gegevens geregistreerd. Deze gegevens gebruikt Techwatch voor de abonneeovereenkomst en dienstverlening via internet.

Beveiliging

Techwatch heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

College bescherming persoonsgegevens

Techwatch verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of Techwatch hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@techwatch.nl. Techwatch verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven (bij het aanvragen van een whitepaper).

Link naar websites van derden

Op de websites van Techwatch treft u links aan naar andere websites. Techwatch kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijziging van Privacy Statement

Techwatch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Techwatch adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Cookies

De websites van Techwatch bv maken gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe een bezoeker de site gebruikt en indien nodig, om de website en inhoud aan te passen. Op www.bits-chips.nl wordt gebruik gemaakt van de volgende soorten cookies.

- Cookies voor statistische doeleinden. We gebruiken Google-analytics om de bezoekcijfers te kunnen analyseren en de website aan te passen aan de gebruiker.

- Cookies voor sociale media. Websites als Twitter, Facebook en LinkedIn maken gebruik van cookies. Deze websites kunnen met cookies analyseren hoe hun diensten het doen op andere websites.

- Cookies voor de functionele werking van de site. Bijvoorbeeld voor het onthouden van de inloggegevens wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe dit moet, kunt u terugvinden in de help functie van uw browser.

Nieuwbrieven

Techwatch verstuurt periodiek nieuwsbrieven aan personen die dat op prijs stellen. Mocht u de nieuwsbrieven willen ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden op de website. Met uw aanmelding geeft u Techwatch toestemming om u per e-mail nieuwsbrieven toe te zenden. Als u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun u dat online aangegeven met gebruikmaking van de pagina ‘Mijn Account’ op de website. Uitschrijven voor de mailings kan ook via een link in de e-mail.

Webshop

Indien u iets in onze webshop bestelt, worden uw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina verstuurd, waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien. Noodzakelijke informatie als bedrag, valuta en betaalmethode worden opgeslagen. Aanvullende informatie als voornaam, achternaam en NAW-gegevens worden alleen gebruikt indien nodig voor de verwerking van de betaling.

Naast deze klantgegevens, worden ook bij een bankoverschrijving de rekeninggegevens separaat opgeslagen bij de payment provider. Dit is noodzakelijk om namens Techwatch bv ook een terugboeking te kunnen faciliteren. Deze gegevens zijn opgeslagen in de database en niet zichtbaar voor Techwatch bv. Tenslotte wordt tevens het IP-adres vastgelegd en mogelijk gebruikt voor anti-fraude doeleinden.

Vanuit de payment provider zullen alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens die aanwezig zijn in de database, zullen op geen enkele manier aan derde partijen worden verkocht of verhuurd.

Door de afhandeling van de betaling, worden alleen de noodzakelijke gegevens aan de financiële instelling verstrekt. Dit wordt altijd gedaan volgens de veiligheidsvoorschriften en protocollen die hiervoor gesteld zijn door de betreffende financiële instelling, zoals een https:// verbinding.

Abonneer direct op onze nieuwsbrief

abonneren

Digital signal processing

1 oktober - 15 oktober

Eindhoven

C and C++ secure coding

9 oktober - 11 oktober

Eindhoven