Subscribe Login

Astron

15 January 2019

Ai in de astronomie

De door Astron ontwikkelde en beheerde Lofar-radiotelescoop produceert jaarlijks ongeveer zeven petabytes aan gecomprimeerde data. Om die extreme hoeveelheden te kunnen verwerken, biedt kunstmatige intelligentie uitkomst.