Subscribe

Een accu-imperium met zijn r&d-hart in Twente

31 October 2018

Een accu-imperium met zijn r&d-hart in Twente

Lithium Werks is vanuit Twente begonnen aan de bouw van een mondiaal accu-imperium. De troefkaart: lithiumijzerfosfaat-technologie, die beter voldoet aan de eisen van de stationaire-opslagmarkt dan het accutype dat voor de elektrische auto in zwang is geraakt.