Subscribe Login

Interview Klaas van Gend

12 February 2019

‘Met Dijkstra leer je juist niet voor multicore programmeren’

Het schrijven van parallelle software is in de praktijk nog altijd lastig. Je blijft nu eenmaal tegen onvoorziene zaken aanlopen als je het probleem niet op alle niveaus begrijpt, meent Klaas van Gend.