Subscribe Login

Interview Max Welling

29 January 2019

‘Talent is het schaarse goed in de ai-wereld’

Nergens is de scheidslijn tussen fundamenteel onderzoek en toepassing zo dun als in de hedendaagse ai-wereld. UvA-hoogleraar en vicepresident Technologies bij Qualcomm Max Welling over de bijzondere relatie tussen industrie en academia, de praktische limieten aan machine learning, hybride modellen, mooie wiskunde en de richting van de huidige ai-research.