Subscribe

Itri ziet cruciale rol systeemarchitectuur voor innovatief vermogen Taiwan

29 November 2018

Itri ziet cruciale rol systeemarchitectuur voor innovatief vermogen Taiwan

Het Taiwanese Industrial Technology Research Institute (Itri) wil zijn projectleiders een gemeenschappelijke taal geven om de communicatie tussen disciplines te versoepelen. Systeemarchitectuur moet die rol gaan invullen. Executive vice president Pei-Zen Chang over systeemarchitectuur en hoe deze aanpak de Taiwanese industrie internationaal concurrerend gaat houden.