Subscribe Login

Mapper failliet

8 January 2019

Genoeg belangstelling om failliet Mapper in te lijven

Zeker twee geïnteresseerden hebben zich bij de curator van Mapper gemeld, maar met heel verschillende intenties.