Subscribe Login

Risc-v: het Linux onder de processoren?

13 December 2018

Risc-v: het Linux onder de processoren?

Chipmakers storten zich massaal op Risc-v, een processorarchitectuur die volledig opensource is. Vergelijkingen met het opensource besturingssysteem Linux worden al getrokken. Kan de chiparchitectuur eenzelfde rol gaan vervullen?