Nieke Roos
7 November 2018

Het Chip Integration Technology Centre (CITC) gaat volgend jaar van start op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Dinsdag heeft de gemeenteraad daar het groene licht voor gegeven. De startkosten bedragen 52 miljoen euro voor de komende vier jaar. Nijmegen wil twee miljoen investeren, de provincie Gelderland 7,6 miljoen. Bij het Rijk ligt een aanvraag voor negen miljoen en het CITC rekent ook op geld van Europa. Over acht jaar moet het centrum werk bieden aan meer dan honderd mensen en bij omliggende bedrijven moeten er vijfhonderd banen bij zijn gekomen.

In het CITC komen chipfabrikanten, -testers en -verpakkers, machinebouwers, materiaalleveranciers, software- en modelontwikkelaars en onderzoeksgroepen bij elkaar om precompetitief chipintegratietechnologie te ontwikkelen via een open-innovatieformule. ‘Ons voorbeeld is Imec, zowel wat betreft succes als qua werkwijze. Het is niet gezegd dat we die een-op-een overnemen, maar we mikken wel op sterke industriële relaties in combinatie met ontwikkeling van eigen ip’, aldus managing director Barry Peet van het Business Cluster Semiconductors, dat het initiatief coördineert.

IBM 3d chip
Een stapel van chips onderling verbonden via verticale ‘leidingen’ (through-silicon vias) is een van vele opties om chips te integreren, in dit geval in drie dimensies. Illustratie: IBM

Het CITC richt zich volgens Peet nadrukkelijk ook op fotonica. ‘Fotonica vormt niet alleen een mooie uitbreiding van het More than Moore-palet om systemen uit samen te stellen; het heeft net als elektronica ook te maken met assemblage- en verpakkingsuitdagingen.’ Los daarvan lijken de semicon en fotonica van elkaar te kunnen profiteren. De fotonica probeert de stap naar massaproductie te maken en heeft daarvoor bijvoorbeeld assemblagemachines nodig. ‘Het CITC kan de toenadering tussen de twee gebieden bespoedigen’, denkt Peet.

Initiatiefnemers zijn de bedrijven NXP, Nexperia en Ampleon, allemaal gevestigd op en rond de Novio Tech Campus, de lokale kennisinstellingen Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en TNO en de TU Delft. In totaal zijn er vijftien partijen betrokken uit heel Nederland. Met het CITC willen zij innovatieprogramma’s opzetten, kennis over chiptechnologie verspreiden in het mkb, talenten opleiden en trainen, en startups steunen in het naar de markt brengen van nieuwe toepassingen. Hierbij werken ze nauw samen met industrienetwerk Boost en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

In acht jaar tijd moet het CITC uitgroeien tot wereldwijde koploper in de ontwikkeling van chips en internationaal talentencentrum. Behalve zeshonderd nieuwe banen gecreëerd, moet het dan 250 mkb’ers aan zich hebben gebonden, 120 patenten hebben geproduceerd, 25 innovatieprojecten zijn gestart, vijf spinoffs en 25 nieuwe bedrijven hebben opgeleverd en 250 mensen hebben opgeleid. Het centrum moet ook gaan deelnemen aan Photondelta, het landelijke netwerk voor fotonicatechnologie.

De gemeente Nijmegen timmert stevig aan de weg in de gezondheidszorg en de hightech. Het CITC is een speerpunt binnen dit laatste domein, samen met de Benelux RF Conference. In een verklaring noemen wethouder Monique Esselbrugge en gedeputeerde Michiel Scheffer Nijmegen al ‘het Silicon Valley van de microchipindustrie’.